Intradura

krant

Bijval creëren rond afval in 19 regionale edities

Wie leest er nu graag over afval, horen wij je denken. Kan afval überhaupt wel een sexy en boeiend onderwerp zijn? Ja! Want afval belangt ons allemaal aan. Iedereen zet wekelijks afval op de stoep. Wat we niet kunnen recycleren of voorkomen, gaat de verbrandingsoven in. En dat heeft uiteraard een ferme impact op het milieu.

Inspireren, niet met de vinger wijzen

Daar proberen we alle inwoners van de 19 gemeenten, waar Intradura het afval voor beheert, in mee te krijgen. Hoe? Door het onderwerp te verpakken in een aantrekkelijke ideeënkrant. Met leuke covers, artikels die inspireren i.p.v. met de vinger wijzen, en veel ruimte voor beelden. We leggen ook in eenvoudige taal uit waarom bepaalde afvalregels noodzakelijk zijn en waar ze uiteindelijk toe moeten leiden: een omgeving met minder afval, die gezonder is om in te wonen, en waarin zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt i.p.v. onze planeet helemaal uit te putten.

Leuke covers, artikels die inspireren en veel ruimte voor beelden:
zo maken we het onderwerp meer toegankelijk.

Gepersonaliseerd per gemeente

De Intradura-krant wordt uitgebracht in 19 versies, gepersonaliseerd per gemeente. Zo willen we de inhoud nog specifieker richten naar elke inwoner, zodat die zich echt aangesproken voelt door de boodschap van Intradura.

Aantrekkelijke ideeënkrant neemt inwoners mee in duurzaam afvalbeheer

Comith schrijft artikels in nauwe samenwerking met de Dienst Afvalpreventie, denkt mee na over leuke invalshoeken om inwoners enthousiast te maken, zorgt voor een aantrekkelijke lay-out en via zusterbedrijf Daddy Kate voor drukwerk en handling. Voor de faciliteitengemeenten voorzien we bovendien ook een Franstalige versie.

Naast de ID-krant ondersteunen we Intradura ook met de inhoud en opmaak van hun jaarboek en met ander campagnemateriaal.