Talent in Motion

De missie van Talent in Motion? Tijdelijke tekorten aan talent optimaal invullen met expertise op maat. Daarbij richten ze zich specifiek op de gezondheidssector, met een brede waaier van zorgprofessionals over (hoofd)verpleegkundigen tot managementprofielen.

In 2020 bestonden ze 10 jaar. Een mijlpaal die je als zaakvoerder verplicht om na te denken. Over wie je bent. Of je huisstijl nog bij je bedrijf past, en bij de tijdsgeest.Over waar je als bedrijf naartoe wil… Spek naar de bek van Comith.

We stippelden een noodzakelijk, maar uitdagend parcours uit. Vele brainstorms en mindmappingsessies later leverden we een draaiboek aan met daarin het gewenste DNA van Talent in Motion en hoe ze daar naartoe kunnen werken. De workshops maakten het Talent in Motion-verhaal helder. Wat we ontdekten?

Talent in Motion handelt vanuit waarden. Als een heel familiale organisatie, waarbij het samenhorigheidsgevoel primeert. Vanuit de opgestelde kernwaarden en positionering werd het logo en de huisstijl subtiel gepimpt, en ook de baseline kreeg een make-over: great team, better care. Dezelfde strakke en hedendaagse lijn werd doorgetrokken naar een nieuwe communicatieaanpak die zich richt naar twee specifieke doelgroepen: klanten en zorgprofessionals.

Elk met hun eigen wensen, mentaliteit en belangen. We leiden Talent in Motion nu stap voor stap verder doorheen dit strategische proces. De waardevolle input uit de brainstorms vertalen naar de verschillende communicatiekanalen. Het DNA van een bedrijf inspireert, begeleidt en controleert beslissingen, maakt ze correcter en vooral veel logischer. Met een duidelijke positionering kan Talent in Motion zij n doelgroep(en) beter bereiken mét de juiste boodschap. Het onderscheidende vermogen van Talent in Motion schuilde zonder meer in hun warme, open en menselijke aanpak. Dit leverde hen een Great Place to Work®-certificering op, net als een erkenning van Best Workplace™. Maar dit unieke karakter werd ook de rode draad doorheen de afgesproken communicatiestrategie – het resultaat van een fijne samenwerking tussen Comith en het bestuur van Talent in Motion.