BRUSSEL MOBILITEIT

De Leopold II-tunnel een hele zomer volledig afsluiten voor renovatiewerken (en dat drie jaar lang), dat doe je niet zomaar: daar heb je een strak communicatieplan voor nodig, en een straf participatietraject dat het draagvlak voor de werken vergroot. That’s where Comith comes in. Na een grondige strategische analyse, kwamen we samen met Brussel Mobiliteit tot een omnichannelplan. Gaat het bij multichannel en crosschannel vooral om het gebruik van de kanalen, dan draait het bij omnichannel voornamelijk om de beleving. De berichten over de werken bereikten de weggebruikers en omwonenden op verschillende tijdstippen en via verschillende online en offline dragers: sociale media, internet, flyers, een radiospot, advertenties… Comith zorgde ervoor dat dit, ongeacht het kanaal, een vloeiende ervaring werd. Dit betekent dat de look & feel, content en beleving altijd en overal dezelfde waren.

Om de omnichannelervaring compleet te maken deed Comith onderzoek naar welke platforms, kanalen en devices de weggebruikers en omwonenden dagelijks gebruiken. Comith begeleide het hele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de dragers, het opstellen van en media-en planningsschema, de budgetverdeling tot de media-inkoop.

Onze ervaren communicatieadviseurs brachten de noden van de weggebruikers en omwonenden in kaart. Samen met de creatieve studio werkten ze passende middelen uit om helder te kunnen communiceren. Met succes!

“De kracht van communicatie ligt in de herhaling.”